Маркетинг агент

Одличен кандидат за ова место е оној кој ги разбира најдобрите практики во Маркетинг секторот, тимски играч кој поседува силни аналитички, како и технички вештини.
Како дел од нашиот тим, Маркетинг агентот е одговорен за дизајнирање и имплементација на интерни проекти.


Специјалист за поддршка на потрошувачи

Улогата на Специјалистот за поддршка на потрошувачи е одговарање на емаил пораки , говорни пораки и повици од потрошувачи. Работните активности вклучуваат дневна комуникација со потрошувачите, обработка на барања и нарачки, како и внесување на истите во софтвер.